Hyundai Bắc Giang
Hyundai Bắc Giang

Những điều cần biết về mức khấu trừ bảo hiểm

Mức khấu trừ bảo hiểm là gì?

Mức khấu trừ bảo hiểm được quy định trong hợp đồng bảo hiểm là phần trách nhiệm chi trả của người tham gia bảo hiểm khi công ty bảo hiểm bắt đầu thanh toán một yêu cầu bồi thường. Hay đơn giản hơn, người tham gia bảo hiểm sẽ trả một khoản tiền cố định trước khi công ty bảo hiểm thanh toán phần phí tổn thất còn lại.

Ví dụ:

Hợp đồng bảo hiểm ô tô của anh A có mức khấu trừ 1 triệu đồng. Khi xe của anh A gặp tai nạn và mất 6 triệu đồng để sửa chữa, 1 triệu đồng là số tiền anh A cần phải chi trả trong khi 5 triệu đồng còn lại sẽ được công ty bảo hiểm thanh toán hoặc công ty sẽ thanh toán toàn bộ 6 triệu (tuỳ theo dạng khấu trừ bảo hiểm). Trong trường hợp mức phí tổn thất từ 1 triệu đồng trở xuống, anh A sẽ phải chi trả toàn bộ thiệt hại. 

Mỗi hợp đồng đều có mức khấu trừ tối thiểu được công ty bảo hiểm áp dụng. Người tham gia bảo hiểm không được hạ mức khấu trừ xuống dưới mức tối thiểu đó nhưng họ có thể lựa chọn mức khấu trừ cao hơn. Các bảo hiểm xe ô tô, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm kỹ thuật, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm hàng hóa… là những bảo hiểm được áp dụng khấu trừ bảo hiểm.

Chọn dạng khấu trừ bảo hiểm

Hầu hết các công ty bảo hiểm hiện đang áp dụng hai dạng khấu trừ: miễn thường có khấu trừ và miễn thường không khấu trừ.

  • Miễn thường có khấu trừ: Người dùng sẽ tự chi trả cho chi phí tổn thất bằng hoặc dưới mức miễn thường. Với trường hợp tổn thất cao hơn mức miễn thường, công ty bảo hiểm sẽ trừ đi mức miễn thường rồi mới chi trả chi phí tổn thất còn lại.
  • Miễn thường không khấu trừ: Tương tự như miễn thường có khấu trừ, người dùng sẽ chi trả cho tổn thất có chi phí bằng hoặc dưới mức miễn thường. Tuy nhiên, nếu tổn thất vượt qua mức miễn thường, công ty bảo hiểm sẽ thanh toán toàn bộ chi phí thiệt hại.

Ví dụ:

Anh B chọn mức khấu trừ 2 triệu đồng khi tham gia bảo hiểm ô tô.

  • Với cả miễn thường có/không có khấu trừ, anh B sẽ tự chi trả toàn bộ cho tổn thất bằng hoặc dưới 2 triệu đồng.
  •  Nếu tổn thất xảy ra có chi phí từ 2 triệu đồng trở lên:
    Miễn thường có khấu trừ: Công ty sẽ chi trả toàn bộ chi phí còn lại sau khi anh B đã chi trả 2 triệu đồng.
    Miễn thường không khấu trừ: Mọi chi phí đều được công ty bảo hiểm chi trả thay cho anh B.

Lợi ích của mức khấu trừ bảo hiểm

Dù là khoản chi phí có lợi cho chủ xe ô tô, không ít người vẫn còn chưa nắm rõ ý nghĩa của mức khấu trừ bảo hiểm.

Giảm chi phí bảo hiểm

Kể từ năm 2019, theo Thông tư 50/2017/TT-BTC và Nghị định 73/2016/NĐ-CP, hợp đồng bảo hiểm ô tô bắt buộc phải có mức khấu trừ bảo hiểm. Mức miễn thường càng cao đồng nghĩa với tỷ lệ phí bảo hiểm càng thấp.

Ví dụ: Phí bảo hiểm không có miễn thường là 13,68 triệu đồng. Nếu lựa chọn mức miễn thường 1 triệu đồng, khách hàng sẽ có phí bảo hiểm 11,34 triệu đồng. Trong khi đó, mức phí bảo hiểm chỉ còn 10,44 triệu đồng khi khách hàng chọn mức miễn thường 2 triệu đồng.

Khoản phí “mua sự yên tâm”

Rủi ro là điều không thể đoán trước trong quá trình tham gia giao thông. Vì vậy, bảo hiểm ô tô được xem như một “lá bùa hộ mệnh” giúp chủ xe giảm thiểu tổn thất có thể xảy ra.

Chẳng hạn như với mức khấu trừ 2 triệu đồng, khách hàng chỉ cần chi trả 2 triệu đồng cho trường hợp rủi ro có phí sửa chữa lên đến cả trăm triệu, phần còn lại đã có công ty bảo hiểm thanh toán. Mặc dù không có ai lại muốn xảy ra tai nạn để được hưởng bảo hiểm, mức khấu trừ bảo hiểm vẫn đóng vai trò như khoản phí “mua sự yên tâm” của chủ ô tô khi sử dụng xe.

Bình luận
Click là Gọi : 0925816999

Zalo